O SIMFONIČNEM ORKESTRU DOMŽALE-KAMNIK

Orkester ima trenutno 73 članov. Sestavljajo ga ljubitelji glasbe: učenci osnovnih šol, dijaki in študenti različnih smeri, obrtniki, zdravniki, ekonomisti, komercialisti, inženirji strojništva, organizatorji dela, glasbeniki instrumentalisti in učitelji glasbe. Ob poslušanju orkestra se čuti posebna povezanost med člani, saj ni bil nikoli v ospredju posameznik, temveč skupina. Glasbenike njihova različnost združuje, tako se drug od drugega učijo, medsebojno sodelujejo, se dopolnjujejo, prilagajajo, predvsem pa uživajo ob skupnem muziciranju in želijo to prenesti tudi na poslušalce. Smo amaterji, a zvenimo kot profesionalci!
ZAČETKI Simfonični orkester Domžale - Kamnik je nastal jeseni leta 1971 z združitvijo salonskega orkestra Zavoda za glasbeno izobraževanje Domžale in kamniškega Komornega orkestra. Dirigent obeh orkestrov je bil Tomaž Habe, ki je poučeval violino v Glasbeni šoli Domžale, eno leto pa tudi v Kamniku. V tem času je bil ravnatelj obeh glasbenih šol Stane Habe. Orkestra sta že prej tesno sodelovala in si izmenjavala inštrumentaliste. Sodelovanje obeh občin na glasbenem področju je podpiral tudi Božo Matičič, ljubiteljski glasbenik in takratni predsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva v Kamniku. 28. februarja 1972 je bila združitev uradno potrjena z aktom o ustanovitvi društva z imenom Simfonični orkester Domžale - Kamnik. Na začetku je imel 36 članov. Deloval je pri Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij Domžale in Kamnik. Sestavljali so ga glasbeniki, večinoma učenci in učitelji Glasbenih šol Domžale in Kamnik. 7. julija 1972 je orkester nastopil na slovesni otvoritvi muzeja Jelovškove umetnosti v grobeljski cerkvi in ob tej priložnosti prejel Kersnikovo nagrado. Priznanje je spodbudilo takrat že 42-članski orkester, da je razširil svoj program. TRADICIONALNI LETNI PROGRAM ORKESTRA Že v prvih letih delovanja je orkester izoblikoval svoj program dela. Obsegal je danes že tradicionalne novoletne koncerte, ki so bili takrat prvi tovrstni v Sloveniji. Novoletni koncerti so bili zamisel ustanovitelja orkestra in njegovega prvega dirigenta Tomaža Habeta. Na koncertih je orkester 17 let sodeloval z Mešanim pevskim zborom Delavsko kulturno-prosvetnega društva Svoboda Mengeš, sodelovali so tudi z Domžalskim komornim zborom, Mešanim pevskim zborom Cantemus iz Kamnika, Mešanim pevskim zborom Limbar Moravče in z različnimi solisti, kot so: Narina Radovan, Irena Baar Vremšak, Bernarda Brkovič, Irena Yebuah, Mateja Arnež, Nina Kompare, Milena Perič, Rebeka Radovan, Francka Berlic, Edita Garčevič, Nuša Pirnat, Vladimir čadež, Nace Junkar, Marjan Trček, Janez Majcenovič, Ivo Kordaš, Rok Lap, Zoran Potočan, Branka Bečaj, Marko Zupan, Janez Podlesek, Tomaž Lorenz, Zdenka Kristl Marinič, Albano Persi, Janez Petrač, Matej Zupan, Matej Šarc, Januš Rasiewicz, Aleš Kalnčar, Tone Savnik, Emil Spuk, Igor Krivokapič, Pavla Uršič Kunej, Igor Saje, Katarina Malinger, Tomaž Plahutnik, Cita Zakonjšek Galič, Aci Bertoncelj, Eva Bohte, Jaka Pucihar, Andrej Trampuž, Nena Vrhovec in Andrew John Stevens. Program orkestra je vseboval tudi letne koncerte pred zaključkom sezone, stilne koncerte v muzeju Jelovškove umetnosti v Grobljah in nastope na vseh pomembnejših proslavah in prireditvah v obeh občinah. V naslednjih letih je orkester razširil delovanje na področje glasbene vzgoje mladine s komentiranimi koncerti. Pripravljal je tudi koncerte zimzelenih melodij, koncerte v naravi, božične koncerte in koncerte sakralne glasbe. Sodeloval je na otvoritvah razstav in ustanov, na srečanjih ljubiteljskih orkestrov in na zaključnih in diplomskih nastopih članov orkestra. SODELOVANJE S SKLADATELJI IN KULTURNIMI ORGANIZACIJAMI V letu 1987 je orkester začel sodelovati s Kulturno-umetniškim društvom Kliničnega centra, Medicinsko fakulteto in dr. Pavletom Kornhauserjem ter tako nastopal za bolnike v Kliničnem centru. Leta 1987 je Kulturna skupnost Občine Domžale orkestru podelila srebrno Kersnikovo plaketo. Istega leta je prejel tudi priznanje Občine Kamnik, nagrado Toma Brejca, »za uspešno 15-letno delovanje in doseženo umetniško raven«. Ob 30-letnici uspešnega dela in nastopanja pa je Občinski svet Občine Domžale orkestru za prispevek k razvoju glasbene kulture podelil bronasto plaketo Občine Domžale. Orkester je sodeloval tudi z mnogimi slovenskimi skladatelji, ki so napisali nekaj skladb posebej zanj. Tako so izvedli 28 del Tomaža Habeta, med njimi Rondo giocoso za simfonični orkester, deli Janija Goloba (žanez za alt flavto, flavto, pikolo in godala; Introdukcija za alt saksofon in godala), Divertimento za kitaro in orkester skladatelja Aleša Strajnarja in AS za pihala, trobila in tolkala skladatelja Primoža Ramovša. V sezoni 1999/2000 je orkester sodeloval s Kulturnim društvom Miran Jarc Škocjan in režiserjem društva Alojzem Stražarjem pri izvedbi operete Radovana Gobca Planinska roža. Opereta je bila z dirigentom dr. Mirkom Cudermanom v poletnem gledališču na Studencu pri Domžalah izvedena enajstkrat. DIRIGENTI Od ustanovitve orkestra do leta 1992 je opravljal delo umetniškega vodje in dirigenta Tomaž Habe, za njim pa je 1. februarja 1993 to mesto prevzel Aleksandar Spasič, ki je orkester vodil do leta 2002. V tem času se je orkester suvereno uveljavil tudi v zahtevnejšem programu in kljub svoji amaterski sestavi začel prodirati na profesionalno raven, predvsem pa je vsako leto znova dokazal, da ima pomemben delež pri ustvarjanju glasbene in kulturne podobe Domžal in Kamnika. Jeseni 2002 je vodenje orkestra začasno prevzel ponovno Tomaž Habe do 1. septembra leta 2003, ko je nastopil Stefan Garkov. Od začetka sezone 2004/2005 do konca sezone 2008/2009 je bil stalni dirigent in umetniški vodja Simon Dvoršak. Od začetka sezone 2009/2010 do konca leta 2013 je orkester vodil Simon Krečič. Decembra 2013 je vodenje orkestra prevzel Slaven Kulenović. ZGOŠČENKE Orkester je do sedaj posnel pet zgoščenk. Leta 1996 je z združenimi cerkvenimi zbori dekanije Domžale posnel koncert sakralnih del Matije Tomca ob njegovi 10. obletnici smrti. Leto kasneje je posnel Variacije na temo Regiment za godalni orkester in 2. stavek iz suite Nizki rej Matije Tomca za kaseto in zgoščenko Matija Tomc - koncert posvetne glasbe. Leta 1998 je pri Zvezi kulturnih društev Domžale ob otvoritvi Kulturnega doma Franca Bernika izšla zgoščenka Missa in Angustiis. Ob 30-letnici orkestra pa je izšla prva samostojna zgoščenka s skladbami Janeza Krstnika, Matije Tomca, Tomaža Habeta, Janija Goloba, Henryka Wieniawskega in Daneta Škerla. Prav tako je ob 30-letnici posnel zgoščenko s Simfonijo št. 5 v c-molu, op. 67 Ludwiga van Beethovna.

Bizet: HABANERA IZ OPERE CARMEN

Bizet: UVERTURA V OPERO CARMEN

© 2017 Simfonični orkester Domžale-Kamnik
Avtor in skrbnik: Samo Mikuš